Jak wiadomo, historia architektury, to dziedzina nauki, która opisuje estetyczny i techniczny rozwój architektury. Przedstawia wszystkie budownictwa od samego początku ludzkiej działalności budowlanej. Jest ona również związana z rozwojem techniki, czynnikami ekonomicznymi oraz religijnymi. Pokazuje, jakie zmiany do dzisiaj zostały wprowadzone, a co zostało niezmienne.

Strona 2 z 2
  • 1