piątek, 12 kwiecień 2024 13:57

Montaż fotowoltaiki w Polsce - analiza wymogów prawnych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
fotowoltaika fotowoltaika fot: pixabay

Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce, skłania coraz więcej osób do inwestycji w fotowoltaikę. Montaż paneli solarnych, mimo że jest korzystny dla środowiska i może przynieść znaczące oszczędności, wymaga jednak przestrzegania szeregu prawnych regulacji. Zrozumienie tych zasad jest niezbędne, aby uniknąć problemów prawnych i technicznych.

Kluczowe ustawy regulujące instalację fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna na terenie nieruchomości jest regulowana przede wszystkim przez trzy ustawy:

● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zawiera przepisy dotyczące możliwości umieszczania instalacji OZE na terenach gminnych. Niedawne zmiany ułatwiają lokalizowanie takich instalacji, zwłaszcza dla mikroinstalacji, które nie przekraczają 50 kW mocy zainstalowanej.

● Prawo budowlane - reguluje aspekty budowlane instalacji fotowoltaicznych, zwłaszcza te większe. Zgodnie z nowelizacją z 19 września 2020 r., instalacje do 50 kW nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, chyba że dotyczą obiektów zabytkowych.

● Ustawa o odnawialnych źródłach energii - określa zasady dotyczące eksploatacji oraz wspierania OZE, w tym fotowoltaiki.

Procedury zgłoszeniowe i przyłączeniowe

Proces instalacji fotowoltaiki wymaga załatwienia formalności, nie tylko na etapie budowy, ale również przy podłączaniu do sieci energetycznej:

● Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej - każda mikroinstalacja o mocy do 50 kW, musi być zgłoszona do lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Zgłoszenie takie, należy złożyć minimum 30 dni przed planowanym uruchomieniem instalacji. Wymaga ono, dołączenia szeregu dokumentów, w tym schematu instalacji elektrycznej, charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej urządzeń oraz certyfikatów zgodności sprzętu z normami, w tym przeciwpożarowymi.

● Warunki przyłączeniowe - jeżeli moc instalacji przekracza dostępną moc przyłączeniową, konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie nowych warunków przyłączenia i zawarcie odpowiedniej umowy. Zatwierdzenie przez OSD, umożliwia montaż licznika dwukierunkowego, który umożliwia kontrolę nad energią pobraną i oddawaną do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna w Polsce, chociaż regulowana jest przez szereg przepisów, oferuje znaczące korzyści dla właścicieli nieruchomości oraz środowiska. Przestrzeganie prawa, umożliwia bezpieczne i efektywne wykorzystanie energii słonecznej. Kluczowe jest, śledzenie aktualnych zmian w przepisach oraz współpraca z certyfikowanymi specjalistami, co gwarantuje prawidłowość wykonania i eksploatacji instalacji. Wiedza o wymogach prawnych, pozwala nie tylko na zgodne z prawem wykorzystanie nowoczesnych technologii, ale również na maksymalizację ekonomicznych korzyści płynących z inwestycji w OZE.

Źródło: muratordom.pl

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

  • 1