środa, 17 kwiecień 2024 10:47

Przeglądy techniczne w domu jednorodzinnym - obowiązki i zalecenia

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
przewody kominowe - kontrole przewody kominowe - kontrole fot: pixabay

Każdy właściciel domu jednorodzinnego, lub letniskowego, musi pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa budowlanego, które nakładają na niego obowiązek systematycznego sprawdzania stanu technicznego swojej nieruchomości. Przepisy te, są istotne nie tylko dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale również dla zachowania estetyki budynku i jego otoczenia.

Jakie przeglądy są obowiązkowe w domu jednorodzinnym?

Roczne kontrole techniczne - zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, przynajmniej raz w roku należy dokonać przeglądu:

● Instalacji gazowych

● Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

● Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, takich jak zbiorniki na nieczystości czy przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kontrola pięcioletnia

Co pięć lat, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, przeprowadza się bardziej kompleksową kontrolę obejmującą:

● Stan techniczny i przydatność do użytkowania budynku

● Estetykę obiektu i jego otoczenia

● Stan instalacji elektrycznych i piorunochronnych

Doraźne kontrole

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, takich jak wichury czy intensywne opady, mogą być konieczne kontrole doraźne, mające na celu szybką reakcję na potencjalne uszkodzenia.

Kto może przeprowadzać kontrole?

Przeglądy techniczne, powinny być wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Instalacje gazowe i elektryczne, mogą kontrolować osoby z uprawnieniami dozoru, nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, natomiast stan przewodów kominowych, sprawdzają mistrzowie kominiarscy, lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Co zawiera protokół z kontroli?

Protokół z każdej kontroli powinien zawierać:

● Wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości

● Zalecenia dotyczące koniecznych napraw

● Termin i kolejność wykonania tych napraw

● Kopię zaświadczenia o wpisie kontrolera do odpowiedniego rejestru

Jakie są konsekwencje braku kontroli?

Nieprzeprowadzenie obowiązkowych kontroli, może skutkować nałożeniem kary finansowej na właściciela nieruchomości. Karą, może być grzywna do 500 zł za błędy w prowadzeniu kontroli, lub nawet do 5000 zł oraz inne sankcje prawne, za niedopełnienie obowiązku usunięcia usterek wskazanych w protokole.

Regularne kontrole techniczne, są nie tylko obowiązkiem prawnym każdego właściciela domu, ale również kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i komfort jego mieszkańców. Zaniedbania w tym zakresie, mogą prowadzić nie tylko do kosztownych napraw, ale również do poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Warto zatem traktować te obowiązki, z należytą powagą i dbałością o szczegóły.

Źródło: muratordom.pl

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

  • 1