Pompy ciepła to urządzenia, które w sposób naturalny przetwarzają energię cieplną, pozyskaną z powietrza, wody lub gruntu. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że urządzenia te mogą pracować zarówno w trybie ogrzewania, jak i w trybie chłodzenia, co pozwala na ich wykorzystanie przez cały rok.

Wniosek o dopłatę do odszkodowania jest dokumentem, który składa się w sytuacji, gdy osoba poszkodowana uważa, że otrzymane odszkodowanie jest niewystarczające. W takim przypadku można zwrócić się do ubezpieczyciela lub zakładu ubezpieczeń w celu uzyskania dodatkowej kwoty.

  • 1